Blank
Blank Blank
   Advokat Victoria Holmen MNA
   St. Olavsgate 25, Oslo
Telefon 930 27 110 Victoria@VictoriaHolmen.no    
Blank Blank

Hjem

Straffesaker
Forvaltningsrett
Utlendingsrett
Familierett
Personvern
Prosedyre

Informasjon
Kontakt
Kart

Lenker

Utlendingsrett

Utlendingsrett Utlendingssaker er et nokså spesialisert saksfelt, der kjennskap til både nasjonale og internasjonale rettsregler, forvaltningspraksis og ikke minst faktisk kunnskap om situasjonen i ulike land er avgjørende for å kunne yte god advokatbistand.

Jeg har tidligere arbeidet i NOAS, samt i et advokatfirma som spesialiserte seg på utlendingssaker, og har således bred kompetanse innenfor feltet. Jeg legger også vekt på å holde meg oppdatert mht. informasjonskilder om menneskerettighetssituasjonen i ulike land.

 

Blank
Victoria@VictoriaHolmen.no