Blank
Blank Blank
   Advokat Victoria Holmen MNA
   St. Olavsgate 25, Oslo
Telefon 930 27 110 Victoria@VictoriaHolmen.no    
Blank Blank

Hjem

Straffesaker
Forvaltningsrett
Utlendingsrett
Familierett
Personvern
Prosedyre

Informasjon
Kontakt
Kart

Lenker

Prosedyre

Advokat Victoria Holmen bistår ved alle typer prosedyre for domstolene, hovedsakelig innenfor fagområdene strafferett, forvaltningsrett (herunder utlendingsrett og barnevernsrett), barnefordelings- og samværssaker, skiftesaker og saker som gjelder internasjonale menneskerettigheter.

Hvordan man forbereder en sak som skal føres for retten vil kunne ha mye å si for utfallet av saken. Ingen saker er like, men jeg legger alltid vekt på å gjøre meg godt kjent med klienten og sakens detaljer på et tidligst mulig tidspunkt. På den måten øker muligheten for å få frem alle relevante bevis for retten.
Å gjennomarbeide de juridiske spørsmålene som en sak reiser, er også viktig. Selv om man kan komme langt med store ord og argumentasjon om faktum, kan det avgjørende for utfallet like gjerne ligge i rettslig analyse og argumentasjon.

 

Blank
Victoria@VictoriaHolmen.no