Blank
Blank Blank
   Advokat Victoria Holmen MNA
   St. Olavsgate 25, Oslo
Telefon 930 27 110 Victoria@VictoriaHolmen.no    
Blank Blank

Hjem

Straffesaker
Forvaltningsrett
Utlendingsrett
Familierett
Personvern
Prosedyre

Informasjon
Kontakt
Kart

Lenker

Personvern

Personvern Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger.

Samfunnsutviklingen går mot en mer omfattende registrering av slike data. De utveksles i stadig større grad mellom ulike offentlige og private organer i Norge og over landegrensene. Satsingen på IT gjør det mer og mer utfordrende, men samtidig viktigere å ivareta personvernhensyn.
Har du spørsmål vedrørende emnet, kontakt oss.

 

Blank
Victoria@VictoriaHolmen.no