Blank
Blank Blank
   Advokat Victoria Holmen MNA
   St. Olavsgate 25, Oslo
Telefon 930 27 110 Victoria@VictoriaHolmen.no    
Blank Blank

Hjem

Straffesaker
Forvaltningsrett
Utlendingsrett
Familierett
Personvern
Prosedyre

Informasjon
Kontakt
Kart

Lenker

Advokat Victoria Holmen MNA

Advokat Victoria Holmen MNA Jeg er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen i 1997 og har praktisert som advokat siden 2000.
 
Jeg arbeider som prosedyreadvokat med de fleste typer saker der enkeltpersoner kommer i kontakt med domstolene, både straffesaker og sivile saker.
 
Som frittstående advokat i et mindre kontorfelleskap legger jeg vekt på grundig og personlig saksbehandling av de saker jeg påtar meg. Min oppgave både overfor klienten og retten er å sørge for at saken blir godt opplyst, slik at retten kan fatte en riktigst mulig avgjørelse. Det er sentralt å gå grundig gjennom både beviser og juridiske argumenter i god tid før man kommer til retten.
 
I rettssaken er det viktig både å få frem de viktige fakta i saken, og å gi en overbevisende argumentasjon overfor retten eller juryen. Min målsetning er å nå frem gjennom grundig, saklig og godt juridisk fundert argumentasjon, samtidig som det er viktig å huske at advokaten også er selger av et budskap.
 

 

Blank
Victoria@VictoriaHolmen.no