Blank
Blank Blank
   Advokat Victoria Holmen MNA
   St. Olavsgate 25, Oslo
Telefon 930 27 110 Victoria@VictoriaHolmen.no    
Blank Blank

Hjem

Straffesaker
Forvaltningsrett
Utlendingsrett
Familierett
Personvern
Prosedyre

Informasjon
Kontakt
Kart

Lenker

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett Saker mellom en borger og det offentlig kan handle om svært ulike tema, men preges i stor grad av felles rettsregler og problemstillinger.
Jeg arbeider mye med ulike typer forvaltningsrett både før forvaltningen treffer sitt vedtak, i klagerunden, og til sist ved søksmål for domstolene.

 

Blank
Victoria@VictoriaHolmen.no