Blank
Blank Blank
   Advokat Victoria Holmen MNA
   St. Olavsgate 25, Oslo
Telefon 930 27 110 Victoria@VictoriaHolmen.no    
Blank Blank

Hjem

Straffesaker
Forvaltningsrett
Utlendingsrett
Familierett
Personvern
Prosedyre

Informasjon
Kontakt
Kart

Lenker

Familierett

Familierett I barnefordelings- og samværssaker er det ofte sterke og følelsesladde konflikter med et eller flere barn i midten.
Som advokat i slike saker er det viktig å ha fokus på barnets beste, hvilket som regel innebærer å søke å nå frem til forsoning og minnelige løsninger.

I noen tilfeller er imidlertid rettsprosess uunngåelig. I slike saker trer jussen i bakgrunnen, og advokaten må i stor grad argumentere og analysere bevis rundt medisinske/psykologiske tema. Bevisførselen må også legges helt annerledes opp enn i andre sakstyper.

 

Blank
Victoria@VictoriaHolmen.no